Ważne - rejestracja wniosków o Ordery i Odznaczenia Państwowe.

Szanowni Państwo,
Wnioski o Ordery i Odznaczenia Państwowe w oryginale należy wysłać pocztą na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Prosimy również o elektroniczne przesłanie danych kandydatów poprzez wypełnienie poniższego formularza. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 grudnia 2020 r.

Jeżeli w szkole lub placówce RADA SZKOŁY nie została utworzona
w UZASADNIENIU WNIOSKU O NADANIE orderu/odznaczenia/medalu za dł. służbę
należy ODNOTOWAĆ, iż organ ten nie został utworzony

a w formularzu rejestracyjnym wybrać: NIE DOTYCZY

Kto składa wniosek:

DYREKTOR SZKOŁY

LUB

ORGAN PROWADZĄCY DLA DYREKTORA :

Kliknij >>

ORGAN PROWADZĄCY DLA INNYCH OSÓB:

( par. 3 ust.2 punkt 2 lit. b procedury.)

Kliknij >>