Ważne - rejestracja wniosków o Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo,
Wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej w oryginale należy przesłać pocztą na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Prosimy również o elektroniczne przesłanie danych kandydatów poprzez wypełnienie poniższego formularza.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 styczen 2021 r.

Kto składa wniosek:

DYREKTOR SZKOŁY

LUB

ORGAN PROWADZĄCY DLA DYREKTORA :

Kliknij >>

ORGAN PROWADZĄCY DLA INNYCH OSÓB:

( par. 2 ust.2 punkt 2 lit. b procedury.)

Kliknij >>